Finansiering

Husbanken er landets største lånegiver til private boliger, og er en premissgiver for boligutviklingen i Norge.Vi samarbeider blant annet med utvikling boligprosjekter av varierende størrelse. Svært mange av våre boliger kvalifiserer til Husbanklån. Rentebetingelser, lånebetingelser for kjøp av ny bolig, brukt bolig fra Husbanken finner du her. Klikk her for å gå til Husbankens sider.