Kirkealleen, byggetrinn 2, hus C

Rondane Eiendom AS
Dato: 11.01.2018

Bolig nr Rom Etasje Areal BRA Areal
p-rom
Areal
balkong/
terrasse
Pris garasjeplass pr. stk. Salgspris
inkl. 1 stk.
garasjeplass
C 11 3 1 84.8 80.3 25.8 250,000 SOLGT
C 12 3 1 61.2 58.2 23.1 250,000 SOLGT
C 13 3 1 79.4 77.1 27.1 250,000 SOLGT
C 14 3 1 68.7 65.5 25.5 250,000 SOLGT
C 15 3 1 77.0 74 19.6 250,000 SOLGT
C 21 4 (3) 2 98.5 95.5 12.8 250,000 SOLGT
C 22 3 2 61.2 58.2 9.4 250,000 SOLGT
C 23 3 2 79.4 77.1 9.5 250,000 SOLGT
C 24 3 2 68.7 65.5 9 250,000 SOLGT
C 25 3 2 77.0 74 10.4 250,000 SOLGT
C 31 4 (3) 3 102.7 99.7 19 250,000 SOLGT
C 32 3 3 64.5 61.5 13 250,000 SOLGT
C 33 3 3 80.9 78.6 14 250,000 SOLGT
C 34 3 3 70.6 67.4 10 250,000 SOLGT
C 35 3 3 78.7 75.7 12.8 250,000 SOLGT
C 41 4 (3) 4 102.7 99.7 19 250,000 SOLGT
C 42 3 4 64.5 61.5 13 250,000 SOLGT
C 43 3 4 80.9 78.6 14 250,000 SOLGT
C 44 3 4 70.6 67.4 10 250,000 SOLGT
C 45 3 4 78.7 75.7 12.8 250,000 SOLGT
C 51 3 5 74.0 70.8 52 250,000 SOLGT
C 52 4 5 106.7 103 120 250,000 SOLGT

Det følger med en parkeringsplass i garasje og sportsbod på ca 5 m2 i kjeller til hver leilighet.

Betalingsbetingelser:
10 % av kjøpesummen forfaller til betaling ved inngåelse av endelig kjøpekontrakt.
Resten av kjøpesummen forfaller til betaling ved overlevering, før nøkler blir utlevert.
Alle innbetalinger skjer til oppgjørsmeglers sperrede konto og evt. renter tilfaller selger.

Offentlige gebyrer:  
Tinglysning av skjøte kr 525
Dok.avgift, 2,5% av råtomtverdi: kr 7500
Tinglysning av panteobligasjon f.t.: kr 697

De offentlige gebyrer kommer i tillegg til kjøpesummen og skal betales sammen med siste avdrag.
Selger tar forbehold om endringer av de offentlige gebyrene.

Fellesutgifter:
Fellesutgiftene skal dekke drift og vedlikehold av fellesanlegg, så som veier, lekeplasser og grøntanlegg, renovasjon, fellesstrøm/forsikringer, forr.fører, trappevask og lignende
Fellesutgiftene vil til enhver tid måtte justeres i forhold til de forpliktelser sameiet
vil skal være en del av fellsesutgiftene. Selger stipulerer fellesutg. til ca kr. 25-30,- pr BRA/mnd.
I tillegg bekoster den enkelte tv og evt. internett, stipulert fra 250,- pr mnd.
Kostnader i fm garasjeplass er stipulert til ca. kr. 100,- pr. mnd. pr. plass.
Varmtvann, oppvarming og strømforbruk til egen leilighet kommer i tillegg etter forbruk/måler/arealbrøk

Forbehold:
Selger forbeholder seg retten til å endre prisen på usolgte leiligheter uten forutgående varsel.
Selger tar forbehold om at det gis off. godkjenning for byggingen og at det oppnås tilfredsstillende salg og godkjent byggelånsfinansiering før bygging kan starte.

Lovgrunnlag:
Leilighetene selges iht. lov om Bustadoppføring og iht. selgers standard kjøpekontrakt.

Det tas forbehold om trykkfeil i prisliste og prospekt.