Tomt ønskes kjøpt

Vi søker nye utbyggingsområder og ønsker i den forbindelse å komme i kontakt med eiere av større eller mindre tomter på Østlandet. Vi kan inngå ulike avtaler som opsjonsavtaler, utbyggingsavtaler eller direkte kjøpeavtaler, alt etter selgers ønske.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.